Irish Video (Warning Screen)

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum


Screen (1980's)

Visuals: On a red-gold gradient background, white Danish warning text scrolls up. It looks like this:

Dette videogram er leveret af
IRISH VIDEO A/S. Videogrammet
må kun formidle til privat-
personer, gennem en af IRISH
VIDEO A/S godkendt forhandler.
Videogrammet må kun benyt-
tes til privat brug, d.v.s. til
forevisning uden vederlag i
private hjem.
Det er endvidere forbudt
at anvende videogrammet til
offentlig forevisning, herunder
gennem kabel-TV eller lignende.
Kopiering af videogrammet er
forbudt.
Den på selve kassetten påsatte
label beskriver regler og be-
grænsning for videogrammets
anvendelse.
Overtrædelse vil medføre straf
og erstatningspligt
og vil ved
overtrædelse omgående blive
overgivet til retsforfølgning.

Translation:

This videogram is provided by IRISH VIDEO A/S. The videogram may only be disseminated to private individuals through a dealer approved by IRISH VIDEO A/S. The videogram may only be used for private use, i.e. for presentation free of charge in private homes. It is also forbidden to use the videogram for public viewing, including through cable TV or similar. Copying the videogram is prohibited. The label attached to the cassette itself describes the rules and limitations for the use of the videogram. Violation will result in punishment and liability for damages and will be immediately surrendered for prosecution.

Technique: Chyron effects.

Audio: None.

Availability:

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.