Alexandra Video (Warning Screens)

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum

1st Warning (1996-2000)

Visuals: On a black background, there is white Bulgarian warning text in Helvetica font scrolls up:

Притежателаят
на авторските права
лицензира филма
(и музиката към него)
записан върху тази
видеокасета само за
домашно видео
Дефиницията
"домашно видео "
изключва употребата на
тази касета на
обществени места
като клубове, църкви,
хотели, болници, затвори,
училища и др.
Забранено е копиране,
премонтиране, отдаване
под наем без разрешение,
размяна, заемане, обществен
показ, разпространение
и/или излъчване
по ефир или кабел,
на тази видеокасета
или части от нея.
Извършителите на
изброените действия
ще бъдат криминално
преследвани съгласно
Наказателния кодекс
на Република България.
За продажба и отдаване
под наем само на
територията на България!
Тази видеокасета се
продава/ отдава под наем
при условие, че няма
да бъде препродавана,
заемана, изнасяна от стра-
ната или рзпространя-
вана без одобрението на
АЛЕКСАНДРА ВИДЕО.

Technique: 2D computer animation.

Audio: None.

Availability: This was found on Bulgarian VHS releases of Underground and Fairy Tales: The Hunchback of Notre Dame.

2nd Warning (2000-2006)

Visuals: On a black background, there is the following text:

ВНИМАНИЕ
Носителят на авторските права е лицензирал тази видеокасета
(включително звукът върху нея) само за употреба
в домашни условия.
Всички останали права са запазени.
Всяко неоторизирано копиране, премонтиране, показ, заемане
или даване под наем, публично представяне или излъчване на
тази видеокасета или части от нея са строго забранени.
Тази видеокасета не може да въде изнасяна или експлоатирана
с търговска цел извън пределите на Република България без
изрицно разрешение от носителя на авторските права.
Нарушителите носят отговорност по закона за авторското право
и сродните му права на Република България.

Variants:

  • There's a variant with a different font and the word "закона" being capitalized.
  • On DVDs, the text is arranged differently, where "DVD" replaces "видеокасета". An exclamation point is added at the end of the word "ВНИМАНИЕ".

Technique: A still, computerized graphic.

Audio: None.

Availability: Found on most releases of the company, especially from Disney and DreamWorks. [Examples?]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.