Bridge Entertainment Group (Warning Screens)

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum


1st Warning (2000-2005)

Visuals: On the freeze-frame background as the first frame of the first Bridge Entertainment Group logo, there is the following text scrolling up:

De op deze videoband vastgelegde werken
zijn auteursrechtelijk beschermd
en mogen uitsluitend in huiselijke kring
worden vertoond.
Iedere andere vorm van gebruik van deze
videoband en de daarop vastgelegde
werken, daaronder inbegrepen vertoning
in het openbaar
(zoals bioscoopvertoning, vertoning in
horecagelegenheden en televisieuitzending)

kopiëren, uitlenen, (door)verkopen,
is zonder toestemming
van de auteursrechthebbenden
uitdrukkelijk verboden.

Inbreuk op de auteursrecht
is strafbaar als misdrijf.
Artikel 33 en 34 van de auteurswet.

After the warning ends scrolling, it segues to the first Bridge Entertainment Group logo.

Technique: 2D computer animation.

Audio: None.

Availability: Seen on Bridge Entertainment Group VHS releases in the Netherlands including Winterfeest.

2nd Warning (2000-2010)

Visuals: On a black background, there is the following text:

Waarschuwing: De op deze beelddrager
vastgelegde audiovisuele werken zijn
auteursrechtelijk beschermd en mogen
uitsluitend in huiselijke kring worden vertoond.
Iedere andere vorm van gebruik van de
beelddrager, daaronder inbegrepen vertoning in het
openbaar (zoals bijvoorbeeld door vertoning in
horecagelegenheden, in verenigings-, bedrijfs, of
schoolverband of door bioscoopvertoning,
televisie-uitzending of kabeldistributie), kopiëren,
uitlenen, (door)verkopen, wijziging ervan of
toevoeging eraan is zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
auteursrechthebbenden verboden.
Inbreuk op de auteursrechten is strafbaar als misdrijf
(art. 31 en 32 van de auteurswet).

Technique: A still, computerized graphic.

Audio: None.

Availability: Seen on Bridge Entertainment Group DVD releases in the Netherlands including Asterix the Gaul.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.