ITI Home Video (Warning Screens)

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum

1st Warning (1984?-1991)

Visuals: On a black background, there is the following text in a white sans-serif font scroll up:

Wszelkie prawa producenta videofonicznego do filmów i programów nagranych na tej kasecie są zastrzeżone. Kaseta przeznaczona jest wyłącznie do prywatnego, domowego użytku. Kopiowanie, przegrywanie, publiczne odtwarzanie, nadania radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie, wypożyczanie lub sprzedaż całości lub fragmentów bez zezwolenia zabronione.

After the text scrolls up, it fades out and a copyright fades in.

Technique: Chyron effects.

Audio: None.

Availability: Seen on VHS tapes from Poland, mostly CIC Video, RCA/Columbia, and Warner Home Video releases.

2nd Warning (1991-2004)

Visuals: After the ITI Home Video logo of the time, finishes animating, it fades out and we see the following text scroll up:

Wszelkie prawa producenta videofonicznego do filmów i programów nagranych na tej kasecie są zastrzeżone.
Kaseta przeznaczona jest wyłącznie do prywatnego, domowego użytku. Kopiowanie, przegrywanie, publiczne odtwarzanie, nadania radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie, wypożyczanie lub sprzedaż całości lub fragmentów bez zezwolenia zabronione.

After the text scrolls up, it flips to a smaller version of the ITI Home Video logo with a copyright date next to it.

Technique: A still computer graphic.

Audio: None.

Availability: Seen on '90s VHS releases from ITI.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.