Hollywood Classic Entertainment (Warning Screen)

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museumScreen (1990's)

Visuals: On a dark blue space background, there is the following text scroll up:

UPOZORNĚNÍ
LICENCE PRO FILM NA TÉTO
VIDEOKAZETĚ UMOŽŇUJE JEHO
PROJEKCI JEN PRO DOMÁCI POUŽITÍ.
VEŠKERÁ DALŠÍ PRÁVA JSOU
VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEOPRÁVNĚNÉ
UŽITÍ TÉTO VIDEOKAZETY NEBO JEJÍ
ČÁSTI VČETNĚ ČESKÉ VERZE,
NAPŘÍKLAD JEJÍ KOPÍROVÁNÍ, ÚPRAVY,
PRODEJ, PRONAJÍMÁNÍ, PŮJČOVÁNÍ NEBO
JAKÝKOLIV DRUH OBCHODOVÁNÍ,
VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ A VYSÍLÁNÍ,
AŤ UŽ BEZDRÁTOVÉ, PROSTŘEDNICTVÍM
KABELU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
JE PŘÍSNÉ ZAKÁZÁNO.
NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ TOHOTO
PROGRAMU MÚŽE BÝT POSTIHOVÁNO
OBČANSKOPRÁVNÍ CESTOU NEBO
TRESTNÉ STÍHÁNO.

Technique: Chyroned text animation.

Audio: None.

Availability: Found on Hollywood Classic Entertainment releases of the time. [Examples?]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.