New York Video

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum


Logo (1985)


Visuals: Against the upside-down Netherlands flag, the stacked text "NEW YORK VIDEO" is displayed whereas a ticker scrolling underneath reads:

DE OP DEZE VIDEOBAND VASTGELEGDE WERKEN ZIJN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MOGEN UITSLUITEND IN HUISELIJKE KRING WORDEN VERTOOND. IEDERE ANDERE VORM VAN GEBRUIK VAN DEZE VIDEOBAND EN DE DAAROP VASTGELEGDE WERKEN, DAARONDER BEGREPEN VERTONING IN HET OPENBAAR, COPIEEREN, UITLENEN, (DOOR) VERKOPEN IS ZONDER TOESTEMMING VAN DE AUTEURSRECHTHEBBENDE UITORUKKELIJK VERBODEN.

Afterwards, "NEW YORK" blinks several times before "PRESENTEERT" appears underneath.

Technique: Simple chyron effects.

Audio: None.

Availability: It was seen on a Dutch VHS of Macho Man.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.